ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Στο πλαίσιο της επίτευξης του Οράματος της εταιρείας μας καθορίσαμε και επικυρώσαμε τις 4 Βασικές μας Αξίες,
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-ΣΕΒΑΣΜΟΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΑΘΟΣ – ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με την ενεργή συμμετοχή της ομάδας μας στις ενεργειακές και τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής . Και κάνοντας τις αξίες μας πράξη.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Υπάρχουμε και αναπτυσσόμαστε με βάση την αξιοπιστία, στηρίζουμε σε αυτήν τις σχέσεις που χτίζουμε εσωτερικά και εξωτερικά. Η υπευθυνότητα, η ακεραιότητα και η επιχειρηματική ηθική διακρίνουν όλες τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές μας

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Λειτουργούμε σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης με σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον, την κοινωνία. Είτε αυτό αφορά στις εσωτερικές μας διαδικασίες, είτε στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων, είτε στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας , συνεργάτες, προμηθευτές και τοπικές κοινωνίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ενεργούμε με ομαδικότητα, αφοσίωση στην εταιρία και δέσμευση απέναντι στον πελάτη, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας. Αναπτύσσουμε πρωτοπόρες λύσεις και διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις που βασίζονται στη σωστή εξυπηρέτηση και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Τηρούμε τις υποσχέσεις μας απέναντι στους πελάτες, καταβάλλοντας προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Λειτουργούμε με διαφάνεια, διατηρούμε και αναπτύσσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές. Επιδιώκουμε ανοιχτή επικοινωνία με όλους μας τους πελάτες και με τις τοπικές

ΠΑΘΟΣ

Ότι κάνουμε το κάνουμε με Πάθος !
Μια ομάδα – ένας κοινός σκοπός , ένα θετικό αποτιμώμαι για όλους τους πελάτες μας και την κοινωνία.

ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ

Συνεχής εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα και τομείς του κλάδου μας .
Πάντα πρωτοπόροι , αναζητούμε νέα καινοτόμα και ενεργειακά αποτυπώματα στα προϊόντα μας για όλους τους πελάτες μας .

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σεβασμός στο περιβάλλον –ασφάλεια & περιβαλλοντική Συνείδηση.

Μενού