Δηµιουργία µούχλας

 1. Γενικά

  Εδώ και πολλές δεκαετίες είναι γνωστό πως σε διάφορα κτίσµατα δηµιουργείται µούχλα. Η ασταθής αύξηση της δηµιουργίας µούχλας παρακολουθείται τα τελευταία 20 χρόνια, κυρίως στις κρεβατοκάµαρες, στα παιδικά δωµάτια, τα µπάνια και τις κουζίνες.

  • µούχλα δηµιουργείται στο σπίτι, όταν κάποια οικοδοµικά υλικά µένουν για καιρό υγρά και δεν µπορούν να στεγνώσουν. Υγρές επιφάνειες µπορούν να απορροφήσουν από τον αέρα σωµατίδια σκόνης και σε συνδυασµό µε την ρύπανση, παρέχουν µια τέλεια βάση για την δηµιουργία µικροοργανισµών (µούχλα, κτλ.).

  Παράλληλα µε την εµφανή δηµιουργία της µούχλας, δεν πρέπει να ξεχαστεί πως ο µύκητας της µούχλας είναι δηλητηριώδης και έτσι επιβαρύνει την υγεία. Η εµφάνιση µούχλας µπορεί, στα παιδία, στους ηλικιωµένους και στους ανθρώπους µε επιβαρηµένη υγεία να προκαλέσει ή να ευνοήσει επικίνδυνες ασθένειες.

  Συνήθως δηµιουργείται µούχλα λόγω της ελλιπούς θερµοµόνωσης, του κακού χτισίµατος ή της καταχρηστικής εσωτερικής θερµοµόνωσης όπως και της υψηλής υγρασίας.

  Αυτό το πρόβληµα εµφανίζεται επίσης και σε αρκετές ανακαινίσεις µετά από την αλλαγή των παλαιών κουφωµάτων λόγω του προβλήµατος µε την υγρασία του χώρου. Ένα παράδειγµά για αυτό το πρόβληµα είναι ή καλύτερη µόνωση του σπιτιού πού προσφέρούν τα καινούργια κουφώµατα λόγω της ελάχιστης απώλειας θερµότητας από τις ενώσεις. Αυτό σηµαίνει πως µε το κλειστό κούφωµα γίνεται µία ελάχιστη αλλαγή αέρος, το οποίο είναι επιθυµητό, λόγω της µεγάλης εξοικονόµησης ενέργειας πού προκύπτει. Αναγκαία όµως είναι η αλλαγή τού τρόπου αερισµού.

  .

  Σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν αναγκαίο να αερίζεται ο χώρος συνειδητά πριν την αλλαγή των κουφωµάτων, λόγω του ότι τα κενά στα παλαιά κουφώµατα προσφέρανε από µόνα τους έναν αερισµό. Επίσης θα ήταν λάθος να αφαιρεθούν από τα καινούρια κουφώµατα τα λάστιχα ή να περιοριστούν οι λειτουργίες του κουφώµατος. Σε έναν µη ελεγχόµενο αερισµό σε κουφώµατα µε µόνιµα ανοίγµατα, θα χανόταν αδίκως µεγάλες ποσότητες ενέργειας. Αυτό θα σήµαινε πως µέρες µε πολύ δυνατό αέρα θα αεριζόταν περισσότερο ο χώρος απ’ ότι θα ήταν αναγκαίο και µέρες χωρίς αέρα, λιγότερο.

  Για την λύση αυτού του προβλήµατος, εξελίχθηκε ένα σύστηµα εξαερισµού, το οποίο ρυθµίζει το πέρασµα της αναγκαίας ποσότητας αέρος ανάλογα µε το περιβάλλον, µε στόχο την χαµηλή κατανάλωση ενέργειας σε ένα υγιεινό περιβάλλον του χώρου σας.

 2. Αιτίες για την δηµιουργία µούχλας στο παράθυρο

  • Υγρασία νέων οικοδοµών

  • Βρωµιές στην αυλακιά της κάσας ή ενδιάµεσα από την αυλακιά του φύλλου και του υαλοπίνακα

  • Πολλή στεγανό κέλυφος κτιρίου

  • Μη σωστός αερισµός του χρήστη

  • Μη επαρκής θέρµανση

  • Ελάχιστα ανοίγµατα εξαερισµού στην κάσα και στο φύλλο, ώστε η υγρασία να µη µπορεί να διαφύγει µε την κυκλοφορία αέρος.

   

 3. Προληπτικά µέτρα για την αποφυγή µούχλας στο παράθυρο

  • Τακτικός καθαρισµός των κουφωµάτων, ειδικά στο εσωτερικό της κάσας.

   

PVC ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Η επιλογή  των κουφωμάτων, είτε για μία νέα οικοδομή, είτε στην ανακαίνιση ενός κτιρίου είναι μία σημαντική απόφαση από πολλές απόψεις. 

Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστεί, τι πρέπει να προσφέρουν τα κουφώματα, προκειμένου να αποφασιστεί στην συνέχεια για το ποια υλικά είναι τα κατάλληλα για την κατασκευή ενός οικονομικού, οικολογικού το λειτουργικού προϊόντος, που θα έχει ως αποτέλεσμα την προσωπική ευεξία. 

Κανείς  δεν έχει όφελος με το να κατηγορεί  κάποιο υλικό για να προβάλει τα πλεονεκτήματα κάποιου άλλου  υλικού. Το κάθε υλικό έχει πλεονεκτήματα  και μειονεκτήματα. Τα επιχειρήματα θα πρέπει να επικεντρώνονται στην απόδοση των υλικών στις εκάστοτε εφαρμογές. 

Στην  συνέχεια θα δείξουμε μερικά πλεονεκτήματα καθώς και μειονεκτήματα του PVC και του αλουμινίου : 

PVC

● Πολύ καλή ηχομόνωση, καθώς και θερμομόνωση, η οποία βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των ρύπων από  τη χρήση των καυστήρων.

●  Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση.

●  Δεν παρουσιάζουν προβλήματα οξείδωσης σε παραθαλάσσιες περιοχές.

●  Μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγο μεγάλης περιεκτικότητας σε φυσικά προϊόντα .

●  Το PVC έχει την ιδιότητα της αυτό-σβέσεως.

●  Προϊόντα PVC έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (κουφώματα 90 χρόνια, σωλήνες 100 χρόνια) και δεν έχουν βλαβερές συνέπειες για  την υγεία και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται  και σε σωλήνες μεταφοράς πόσιμου νερού. 

Αλουμίνιο

● Πολύ καλός αγωγός της θερμότητας.

● Πολλές λύσεις στα χρώματα RAL.

● Προβλήματα σε παραθαλάσσιες περιοχές με οξείδωση.

● Ψυχρό αλουμίνιο παρουσιάζει προβλήματα υγρασίας στο εσωτερικό σε χαμηλές θερμοκρασίες.

● Δίνει πολλές λύσεις στις λεγόμενες «δύσκολες κατασκευές» λόγο καλύτερων μηχανικών ιδιοτήτων. 

_____________________________________________________________________

PVC και Υγεία 

Οι εταιρείες  παραγωγής υλικών PVC έχουν αναλάβει αυτοβούλως μέχρι το 2010 να αντικαταστήσουν  σταθεροποιητές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προφίλ.

Οι σταθεροποιητές είναι αποδεδειγμένα  μη βλαβεροί για το περιβάλλον και την υγεία. Παρ’ όλα αυτά αποφασίστηκε στα πλαίσια της πρόληψης να αντικατασταθούν.

Το PVC δεν είναι βλαβερό για την υγεία, επειδή τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του δεν μπορούν να διασπαστούν και να ελευθερωθούν και πάλι στο περιβάλλον. 

PVC και Δημόσια Κτίρια  

Υπάρχει η εντύπωση πως απαγορεύονται  τα συνθετικά κουφώματα στα δημόσια κτίρια.

Μετά  από επικοινωνία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διαβεβαίωσαν πως δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει την τοποθέτηση συνθετικών κουφωμάτων σε δημόσια κτίρια. Πρέπει τα κουφώματα να πληρούν τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται για το κάθε έργο π.χ. θερμομόνωση, ηχομόνωση, προστασία από πυρκαγιά κλπ.

Επίσης  με βάση την ενημέρωση από το Υπουργείο, «σε παραδοσιακούς οικισμούς επιτρέπονται οι εφαρμογές υποκατάστατων υλικών διότι συνάδουν με τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα των οικισμών». 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για συμπληρωματικές  πληροφορίες.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

Κάθε τοποθεσία, κάθε κτίριο και κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική αίσθηση του θορύβου.. Ανάλογα με τη θέση του κτιρίου και τη χρήση του, δηλ. αν είναι κατοικία ή γραφείο, προκύπτουν διαφορετικές απαιτήσεις ηχομόνωσης. Ένα κτίριο σε κατοικημένη περιοχή έχει άλλες απαιτήσεις σε ηχομόνωση, από ότι κατοικίες στην εξοχή. Ο θόρυβος μπορεί να γίνει ενοχλητικός ή ακόμα και να βλάψει την υγεία.

Τα συστήματα ΜΑΤΘΑΙΟΥ WinMat επιτρέπουν εξειδικευμένες και ελεγμένες λύσεις αντιθορυβικής προστασίας, για κάθε περίπτωση και κάθε απαίτηση.

Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά:

Αποτελεσματική ηχομόνωση με τη χρήση ειδικών υαλοπινάκων

Ελαχιστοποιημένη επιβάρυνση από θορύβους

Αυξημένη αίσθηση άνεσης και ηρεμίας

Συνυπολογισμός λοιπών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την ηχομόνωση, κατά την τοποθέτηση και συναρμολόγηση

Κουφώματα από προφίλ των βασικών σειρών , χωρίς να απαιτούνται ειδικές λύσεις

Ελεγμένη ηχομόνωσης έως κατηγορία 5

Δυνατότητα εφαρμογής μεγάλης ποικιλίας χρωμάτων και σχεδίων

Με κουφώματα από συστήματα προφίλ ΙDEAL 4000, IDEAL 5000 , IDEAL 8000 κάνετε την ιδανική επιλογή, για να ικανοποιήσετε τις προσωπικές σας απαιτήσεις και επιθυμίες. Έτσι εξασφαλίζετε την ησυχία σας και μπορείτε να επικεντρωθείτε σε σημαντικότερα πράγματα.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για συμπληρωματικές πληροφορίες.

PVC: Αλήθειες και Ψέματα

1. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ζούμε στην εποχή του πλαστικού. Μήπως αυτό είναι υπερβολή;

Όχι σε καμιά περίπτωση. Η παρασκευή του πλαστικού γίνεται όλο και με πιο τέλειο τρόπο. Το ιδανικό υλικό ανάλογα με την κάθε περίπτωση έχει γίνει πραγματικότητα. Τα PVC μπορούν σήμερα να γίνουν πιο σκληρά και ανθεκτικά από ατσάλι, να είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού και να αντέχουν σε πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. Την κατασκευή οχημάτων, την τεχνολογία περιβάλλοντος, την ιατρική, και πολλούς άλλους κλάδους είναι αδύνατον να τους φανταστούμε δίχως την χρησιμοποίηση πλαστικού.

2. PVC – Τι είναι αυτό στην πραγματικότητα;

Το PVC είναι μία εντελώς νέα σύνθεση η οποία όμως έχει αντιγραφεί από την φύση και έχει πολύτιμες ιδιότητες. Από το πρώτο πλαστικό, το οποίο παρασκευάζεται από το καουτσούκ, εξελίχτηκαν ένα πλήθος ειδικών πλαστικών με τα οποία λύνονται ασυνήθιστα προβλήματα.

3. Είναι όλα τα πλαστικά το ίδιο;

Όχι, διότι εδώ είναι ακριβώς η υπεροχή του πλαστικού, το ότι δηλ. μπορούν να παρασκευασθούν για την κάθε ειδική περίπτωση. Μια μικρή αλλαγή στην μακρομοριακή του σύνθεση μπορεί να προκαλέσει τεράστιες αλλαγές στις ιδιότητές του. Για τον ίδιο λόγο ειδικά στον χώρο της κατασκευής παραθύρου δεν ισχύει σε καμιά περίπτωση ο όρος πλαστικό ίσον πλαστικό.

4. Ποιο πλαστικό χρησιμοποιείται περισσότερο στον χώρο της οικοδόμησης; Καταλαμβάνουν τα κουφώματα το μεγαλύτερο μερίδιο, ή είναι τα πράγματα κάπως διαφορετικά;

Στον χώρο της οικοδόμησης το πλαστικό έχει κατακτήσει με σιγουριά την πρώτη θέση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο διατηρούν ακόμη τα πρωτεία πριν από τα κουφώματα, οι σωλήνες και οι κατασκευές με καλούπια. Στην κατασκευή ενός κουφώματος από πλαστικό υπάρχουν τα ίδια πλεονεκτήματα όπως και στην κατασκευή σωλήνων ύδρευσης, δηλ. η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι και εδώ κανόνας.

5. Πως δημιουργείται το PVC και τί σημαίνουν τα τρία πρώτα αρχικά γράμματα;

Το αιθυλένιο το οποίο υπάρχει στο πετρέλαιο σε ποσοστό 43% και το χλώριο το οποίο υπάρχει στο αλάτι σε ποσοστό 57%, ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα άχρωμο αέριο το λεγόμενο βινιλοχλωρίδιο (VC). Με την προσθήκη οξυγόνου και φωτός γίνεται ο πολυμερισμός αυτού του αερίου, δηλ. τα μόρια ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν μεγαλύτερες ομάδες μορίων και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το υλικό πολιβινιλοχλωρίδιο ή αλλιώς PVC.

6. Σε συζητήσεις ακούμε πολλές φορές, ότι το PVC είναι η αιτία της δημιουργίας της λεγόμενης χλωροχημείας. Είναι αλήθεια αυτό;

Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Το PVC παίρνει το χλώριο, ένα υπόλειμμα της παρασκευής του καυστικού νατρίου, το εξουδετερώνει και κατορθώνει έτσι να δημιουργήσει μια χρήσιμη ανακύκλωση, στην οποία το χλώριο ανακυκλώνεται πάλι σε χλωριούχο νάτριο.

 

 

7. Το PVC υποβιβάζεται από μερικούς του αντίπαλους σαν ένα φτηνό και δίχως απαιτήσεις πλαστικό. Υπάρχει σε αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης κάποια αλήθεια;

Το PVC είναι πράγματι κάτι σαν παγκόσμιος πρωταθλητής στην οικονομία. Εξοικονομεί πρώτες ύλες, ενέργεια, υλικά, βάρος, φθορές και ανταλλακτικά. Από οικολογικής πλευράς επειδή ακριβώς οι ανάγκες του είναι μηδαμινές θεωρείται το πολυτιμότερο υλικό.

8. Έχει νόημα η διεξαγωγή μιας ευρείας συζήτησης οικολογικού περιεχομένου για το PVC; Αν ναι ποιος θα έχει το μεγαλύτερο όφελος;

Όφελος θα έχουμε όλοι μας. Αν στο τέλος αποδειχθεί ότι το PVC είναι ένα υπόδειγμα οικολογικού υλικού, τότε έχουμε βοηθηθεί όλοι μας. Η συζήτηση αυτή θα βοηθήσει την βιομηχανία να ωθήσει την οικολογική ανακύκλωση του υλικού. Το ότι σήμερα το PVC έχει ένα μεγάλο προβάδισμα στο θέμα της οικολογικής ανακύκλωσης, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον διάλογο με την κοινή γνώμη.

9. Υπάρχουν και πλαστικά τα οποία δεν παρασκευάζονται αποκλειστικά από το πετρέλαιο, το οποίο βέβαια κάποτε θα εξαντληθεί.

Το PVC είναι το μοναδικό σύγχρονο υλικό το οποίο δεν παρασκευάζεται αποκλειστικά από το πετρέλαιο. Μόνο το 43% του PVC αποτελείται από πετρέλαιο ενώ το μεγαλύτερο μέρος του δηλ. το 57% αποτελείται από τo φτηνό και σε ανεξάντλητες ποσότητες στην φύση μαγειρικό άλας. Εξάλλου το πετρέλαιο και το αλάτι συντηρούνται μέσα στο PVC και μπορούν πάλι πολύ εύκολα να αποχωριστούν.

10. Πως καθιερώθηκε το PVC στον χώρο της οικοδόμησης. Σε ποια ποσότητα χρησιμοποιείται σήμερα στην Γερμανία;

Περίπου μισό εκατομμύριο τόνοι το χρόνο δηλ. το 1/2 της συνολικής παραγωγής. Οι πολύ καλές τεχνικές του ιδιότητες, η μεγάλη του αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στις υπεριώδης ακτίνες και την διάβρωση, το μικρό του βάρος, η απλή κατεργασία, η δύσκολη ανάφλεξη, η θερμό-ηχομόνωση, καθώς επίσης και η ιδιαίτερη καταλληλότητά του στην ανακύκλωση το οδήγησαν στην επιτυχία.

11. Γιατί είχε τo PVC τόσο μεγάλη επιτυχία στην κατασκευή κουφωμάτων; Μήπως έχει δημιουργηθεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό;

Οι νομικές διατάξεις περί ποιότητας και ελέγχου για συνθετικά κουφώματα ή οι κανόνες της γερμανικής νομοθεσίας,, δεν προτείνουν κανένα συγκεκριμένο υλικό, παρά μόνον συγκεκριμένες ιδιότητες όπως σκληρότητα, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, modul ελαστικότητας και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Το σύνολο όλων αυτών των θετικών του ιδιοτήτων δεν ξεπερνιούνται από κανένα άλλο υλικό.

12. Μήπως είναι δυνατόν ο συνδυασμός διαφορετικών πλαστικών να έχει καλύτερες αποδώσεις από ότι το PVC;

Τότε θα χανόταν το οικολογικό προβάδισμα. Επειδή το PVC των κουφωμάτων είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους προσμίξεις, για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι ικανό να ανακυκλωθεί. Εάν υπολογισθούν και οι οικονομικοί παράγοντες για την αγορά και την παρασκευή πολυπλοκότερων πλαστικών συνδυασμών, τότε θα συνειδητοποιήσουμε αμέσως την μεγάλη υπεροχή του PVC σαν η καλύτερη εναλλακτική λύση υλικού για την κατασκευή κουφωμάτων.

 

13. Ήδη το PVC παρέχει οικολογικά πλεονεκτήματα. Αλλά πώς είναι τα πράγματα με τα ήδη τοποθετημένα συνθετικά κουφώματα ;

Ακόμη καλύτερα. Τα συνθετικά κουφώματα έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, δεν χρειάζονται βαφή, και σχεδόν καμία συντήρηση. Δεν έχουν απαιτήσεις, δεν σαπίζουν, εξοικονομούν χρήμα και φυσικούς πόρους. Η διαρκείς στεγανότητά τους εξοικονομεί θέρμανση και μειώνει την οικολογική ρύπανση από τις καμινάδες μας. Τέλος κρατάει

14. Ποια σημασία έχει η παρασκευή του PVC για την οικονομία της Ομ. Δημοκ. της Ελλαδας;

Η παρασκευή και επεξεργασία του PVC στην Γερμανία κάνει ένα τζίρο της τάξης των 10 δισ.γερμ. μάρκων. Από το PVC εξαρτώνται περίπου 100.000 εργατικές θέσεις και ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς. Η οικολογική ανακύκλωση του πλαστικού και του PVC θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

μακριά από εμάς τους θορύβους, οι οποίοι προκαλούν αρρώστιες.

15. Σε ποιους τομείς καταναλώνεται το υλικό PVC, ποια ποσοστά του έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και ποια μικρότερη;

Περίπου τα δύο τρίτα όλων των κατασκευών από PVC έχουν μία διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15 χρόνια. Εδώ βλέπουμε πόσο σπάνια είναι η ανάγκη της ανακύκλωσης του υλικού. Η διάρκεια ζωής των κουφωμάτων και των σωλήνων είναι ακόμα μεγαλύτερη. Νέες έρευνες αποδεικνύουν ότι η αντοχή τους είναι δυνατή για πολλές γενεές.

16. Από πότε είναι γνωστό το PVC; Και από πότε χρησιμοποιείται σε ευρεία βιομηχανική κλίμακα;

Ήδη από το 1835, ο Γάλλος μηχανικός Henri Regnault δημιούργησε συνθετικά το PVC χωρίς να έχει ιδέα για την ωφέλεια της ανακάλυψής του. Αντιθέτως το 1912 ξεκίνησε ο Fritz Klatte μια προσπάθεια με σκοπό την αντικατάσταση του σελλουλοίντ με ένα καλύτερο υλικό. Πραγματική επιτυχία όμως γνώρισε το PVC το 1937 με την κατασκευή δίσκων.

17. Γιατί το PVC δεν βρίσκεται πλέον στο κέντρο της οικολογικής επικαιρότητας; Τελείωσαν στους αντιπάλους του PVC τα επιχειρήματα;

Σήμερα η πολεμική δίχως επιχειρήματα δεν έχει απολύτως κανένα αποτέλεσμα, διότι συγκρούεται με επιστημονικές αλήθειες. Για τον λόγο αυτόν ελαττώθηκαν οι ανειδίκευτες επιθέσεις. Πολλοί στους οποίους η όλη συζήτηση σχετικά με το πλαστικό τους είχε προκαλέσει ανασφάλεια, βλέπουν σήμερα πολύ πιο καθαρά, το ότι δηλ. υπάρχουν πολλά καλά επιχειρήματα για αυτό το υλικό, καθώς συνδυάζει οικονομικά, τεχνολογικά και οικολογικά προτερήματα, όπως κανένα άλλο υλικό.

18. Είναι η ανακύκλωση η μεγάλη μαγική λέξη, η οποία πρόκειται να λύσει όλα τα οικολογικά και οικονομικά προβλήματα;

Η ανακύκλωση δεν μπορεί να θεραπεύσει τα πάντα. Ο λόγος είναι πολύ απλός, ότι δηλ. ακόμα και η ανακύκλωση δεν μπορεί να επιτευχθεί δίχως οικονομική επιβάρυνση. Ότι ανακυκλώνεται πρέπει να συγκεντρωθεί, να μεταφερθεί, να καθαριστεί και να γίνει η προετοιμασία της ανακύκλωσης. Όλα αυτά απαιτούν ενέργεια. Για αυτό και η απαίτηση να υπάρξει οικολογικό ισοζύγιο, έτσι ώστε να υπάρξει μια κριτική εξέταση μεταξύ προτερημάτων και μειονεκτημάτων.

19. Κάθε φορά ακούμε τον όρο “Οικολογικό ισοζύγιο” Τί εννοούμε στην πραγματικότητα με τον όρο αυτό;

Το οικολογικό ισοζύγιο εξισορροπεί όλους τους πιθανούς οικολογικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να παρουσιασθούν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του προϊόντος. Εδώ εξετάζεται σε κάθε στάδιο το πόσο οικολογικό είναι το προϊόν σε σχέση με τον αέρα, το νερό και το έδαφος και αναλόγως βαθμολογείται.

20. Ο όρος “Οικολογικό ισοζύγιο” ακούγεται σαν η καλύτερη εκλογή ενός υλικού. Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην εκπλήρωση του όρου αυτού;

Ακόμη βρισκόμαστε στην αρχή. Παρ’ όλα αυτά όμως, πρώτες έρευνες δείχνουν ότι μπορούμε εξετάζοντας το οικολογικό ισοζύγιο διαφόρων υλικών, να πούμε ποιο από τα εξεταζόμενα υλικά έχει τα καλύτερα οικολογικά αποτελέσματα. Τα οικολογικά ισοζύγια πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλους τους παράγοντες, δηλ. από την εύκολη διαθεσιμότητα του υλικού μέχρι και το είδος, δαπάνη της ενέργειας που απαιτείται για την παρασκευή του υλικού, τρόποι και μέσα μεταφοράς, αναγκαιότητα του υλικού, διάρκεια ζωής μέχρι την ανακύκλωση, ή καλύτερα μέχρι και την ποιότητα της επαναχρησιμοποίησης του ανακυκλούμενου υλικού. Αυτό το κατορθώνουν μόνον επιστημονικά ινστιτούτα με τεράστιες τεχνικές γνώσεις και πρόσβαση σε αντίστοιχα στοιχεία.

21. Υπάρχουν οικολογικά ισοζύγια όπου μπορούν να συγκριθούν συνθετικά παράθυρα με παράθυρα από άλλο υλικό;

Και βέβαια υπάρχουν. Γνωρίζουμε τρεις ανεξάρτητες ευρωπαϊκές γνωματεύσεις στις οποίες το PVC καταλαμβάνει μια πολύ αξιόλογη θέση.

22. Το ότι οι φυσικοί πόροι πρέπει να προστατευθούν είναι αναμφισβήτητο. Αλλά τι σημαίνει αυτό για τα υλικά οικοδομής στην κατασκευή κατοικιών;

Βασικά θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται μόνον υλικά τα οποία είναι ικανά να ανακυκλωθούν ή υλικά τα οποία έχουν είδη ανακυκλωθεί. Τα συνθετικά κουφώματα, οι τάπητες πατώματος, οι σωλήνες αποχέτευσης, οι υδροροές μπορούν χωρίς κανένα πρόβλημα να ανακυκλωθούν. Οι βιομηχανίες το έχουν καταλάβει αυτό από πολύ νωρίς. Περίπου το 60% της συνολικής παραγωγής του PVC καταναλώνεται στον χώρο της οικοδομής.

23. Βέβαια η ανακύκλωση είναι πάντα κάτι το θετικό. Αλλά υπάρχουν μήπως πολλές κατηγορίες ανακυκλούμενου υλικού;

Έτσι ακριβώς είναι. Γνωρίζουμε τρεις κατηγορίες της ανακύκλωσης :

1. Το Ανακυκλούμενο υλικό είναι κατωτέρας ποιότητος από το αρχικό.

2. Το Ανακυκλούμενο υλικό είναι της ίδιας ποιότητας με το αρχικό. Έτσι λύνονται όλα τα προβλήματα.

3. Το ανακυκλούμενο υλικό είναι ανωτέρας ποιότητας από ότι το αρχικό. Αυτό δίνει στην οικονομία νέες προοπτικές.

Το PVC είναι και σε ένα ακόμη σημείο πρωτοπόρο, διότι από την ανακύκλωση των PVC προφίλ των κουφωμάτων μπορούν να παραχθούν ίδιας ποιότητας προϊόντα σε άλλη μορφή. Έτσι πετυχαίνουμε βελτιστοποίηση του ανακυκλούμενου υλικού.

24. Οι προοπτικές της ανακύκλωσης του PVC είναι σίγουρα πολύ μεγάλες. Υπάρχουν όμως ήδη τρόποι ανακύκλωσης, οι οποίοι συμφέρουν οικονομικά;

Βεβαίως. Ακόμη και εδώ το θερμοπλαστικό συνθετικό υλικό PVC είναι πρωτοπόρο. Το καθαρό δίχως άλλες προσμείξεις PVC των κουφωμάτων, ταπήτων ή πλαστικών φιαλών ανακυκλώνεται σήμερα πολύ οικονομικά. Κόβονται σε μικρά κομμάτια, κονιορτοποιούνται και στην συνέχεια λιώνονται για να παραχθούν ξανά νέα, υψηλής ποιότητας προϊόντα.

25. Πολλές φορές ακούμε τον όρο “κλειστό κύκλωμα υλικού” ή “κύκλωμα υλικού”. Τι είναι αυτό;

Εννοούμε την συνεχή ανακύκλωση του υλικού. Τα συνθετικά κουφώματα είναι ένα καλό παράδειγμα. Ήδη από τώρα είναι δυνατόν να λιωθούν τα παλαιά προφίλ από PVC ή ακόμη και να χωρισθούν στα χημικά τους συστατικά, δηλ. αλάτι και πετρέλαιο και να επανενωθούν σε ένα τελείως νέο προϊόν PVC.

26. Σήμερα δαπανούμε πολλά χρήματα για την επανόρθωση των διαφόρων οικολογικών καταστροφών. Υπάρχει στο μέλλον κάποιος καλύτερος τρόπος;

Βεβαίως. Το θέμα είναι πρόγνωση και όχι επανόρθωση. Τα μέτρα αφορούν περισσότερο την διαδικασία παραγωγής, η οποία πρέπει να τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να βλάπτει όλο και λιγότερο την φύση. Δεν είναι ανεκτό ούτε τεχνικά, ούτε οικονομικά, να δημιουργούνται πρώτα βλαβερές ουσίες και μετά να προσπαθούμε με μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις να επανορθώσουμε το κακό.

27. Ποιες είναι οι κρατικές προδιαγραφές, τις οποίες είναι υποχρεωμένη να τηρεί η KUNSTSTOFF και οι συνεργαζόμενες και προμηθεύτριες εταιρίες, ως αναφορά την βιομηχανική παρασκευή του PVC;

Υπάρχουν πάρα πολλές προδιαγραφές οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται, όπως για παράδειγμα ο νόμος περί χημικών ουσιών, οι διατάξεις περί επιβλαβών ουσιών, ο νόμος περί προστασίας της ατμόσφαιρας από την ρύπανση, οδηγίες για την διατήρηση της καθαρότητας της ατμόσφαιρας, οι νόμοι περί προστασίας των υδάτων κ.λ.π. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η KUNSTSTOFF A.E. βρίσκεται κάτω από τα ανωτέρω όρια.

28. Και τί ισχύει στις διάφορες βιομηχανίες κατασκευής δηλ. τους συνέταιρους της KUNSTSTOFF;

Και εδώ ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις, όπως και στην προηγούμενη απάντηση. Οι συνεργάτες είναι και αυτοί προστατευμένοι από τις βλαβερές ουσίες. Δεν ελευθερώνονται βλαβερές ουσίες, ούτε κατά την διάρκεια της θερμοκόλλησης, αλλά ούτε και κατά την διάρκεια της κοπής και δημιουργίας της φόρμας του προϊόντος. Το PVC είναι το καθαρότερο υλικό ως αναφορά την κατεργασία του.

29. Eλευθερώνονται από τα PVC προφίλ διάφορες επικίνδυνες ουσίες ή μήπως κρύβουν τα προϊόντα από PVC διάφορους κινδύνους υγείας;

Το ότι, από τα προφίλ από PVC της KUNSTSTOFF δεν ελευθερώνονται διάφορες επιβλαβείς ουσίες έχει αποδειχθεί από διάφορες έρευνες και γνωματεύσεις του ινστιτούτου Frauenhofer. Επίσης υπάρχει νομοθετικό διάταγμα στο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το PVC και σαν υλικό συσκευασίας για ευαίσθητο φρέσκο κρέας.

30. Βαριά μέταλλα όπως το Κάδμιο επιβαρύνουν την θέση ενός σύγχρονου οικολογικού υλικού σαν το PVC. Τι έχει να πει για αυτό η KUNSTSTOFF;

Το κάδμιο ήταν για πολλά χρόνια σαν σταθεροποιητής μία αναντικατάστατη προσθήκη. Το κάδμιο δεν μπορεί να διαφύγει μέσα από το PVC και για τον λόγο αυτόν δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα. Μόλις τα τελευταία χρόνια αποδίδουν εξ ίσου καλά και άλλοι σταθεροποιητές. Ήδη από το 1993 η KUNSTSTOFF A..E. παραδίδει κουφώματα κατασκευασμένα από προφίλ χωρίς Κάδμιο.

31. Τι συμβαίνει όταν καίγεται ένα σπίτι. Υποστηρίζεται ότι τα συνθετικά κουφώματα καίγονται πάρα πολύ δύσκολα. Είναι αυτό νόμιμα κατοχυρωμένο;

Το PVC εκ φύσεως, λόγω της μεγάλης του περιεκτικότητας σε αλάτι, καίγεται πολύ δύσκολα. Την Κατηγορία B1, “δύσκολη ανάφλεξη”, την κατορθώνει το PVC προφίλ με επιλεγμένες παραλλαγές του στάνταρτ PVC. Επικίνδυνα αέρια δημιουργούνται όπως και σε κάθε πυρκαγιά. Γι’ αυτούς τους λόγους το PVC δεν ανήκει στην κατηγορία των επικίνδυνων υλικών για πυρκαγιές.

32. Πριν από πολύ καιρό υπήρξε μία πολιτική προσπάθεια με σκοπό την απαγόρευση του PVC. Tί απέγινε η προσπάθεια αυτή;

Η αίτηση η οποία είχε υποβληθεί στο Γερμανικό κοινοβούλιο να απαγορευτεί το PVC απορρίφθηκε από το υπουργείο περιβάλλοντος. Την απόφαση αυτή την επιβεβαίωσε το γερμανικό κοινοβούλιο το 1990.

33. Στο κάλεσμα “Μακριά από την λεγόμενη χλωροχημεία” αντιπαρατίθεται η “αναγκαιότητα”. Διαμάχη λοιπόν αντί ενότητα για μελλοντικά οράματα;

Μεγάλα λόγια όπως έξοδος ή παραίτηση από το PVC δεν είναι λύση. Η έξοδος οδηγεί σε μια οικονομική στασιμότητα και τεχνολογική οπισθοδρόμηση, όπου η οικολογική επιβάρυνση μεγαλώνει. Η παραίτηση από την παρασκευή ενός προϊόντος, τότε μόνον δικαιολογείται, όταν μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι καλύτερο. Πάντα όμως με την σκέψη για προστασία της φύσης.

34. Τί είναι στην πραγματικότητα το χλώριο;

Το χλώριο είναι από τα πιο δραστικά στοιχεία της φύσης. Το γνωρίζουμε μόνον ενωμένο σε άλλη κατάσταση, όπως στο θαλασσινό αλάτι. Ο άνθρωπος χρειάζεται κάθε μέρα, για να παραμείνει στην ζωή περίπου 7 γρμ. μαγειρικό αλάτι, εκ των οποίων τα 4 είναι χλώριο. Το χρειαζόμαστε μεταξύ άλλων και για τον μεταβολισμό και για αυτοθεραπευτικούς λόγους του οργανισμού. Στο έδαφος το χλώριο είναι από τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά.

35. Πώς χειρίζεται το θέμα του υλικού PVC η Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποιες είναι οι βασικές νομοθετικές διατάξεις;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί και υποστηρίζει την χρήση των προϊόντων από PVC, κατόπιν και των αποτελεσμάτων επιστημονικών μελετών. Οι Ευρωπαϊκοί νόμοι είναι απαγορευτικοί και περιοριστικοί μόνον όταν πρόκειται να προστατεύσουν τον άνθρωπο και το οικοσύστημα (Άρθρο 36 και 100 του συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

36. Στην νομοθετική διάταξη περί οικοδομικών απορριμμάτων συμπεριλαμβάνεται και η αξιοποίησή τους. Τί γίνεται εδώ με τα συνθετικά κουφώματα;

Υπάρχει μεγάλη πρόοδος. Ήδη υπάρχουν συστήματα μεγάλης κάλυψης για την παραλαβή τους και διάφορες βιομηχανίες ανακύκλωσης, οι οποίες ξαναλιώνουν το θερμοπλαστικό υλικό και παράγουν άλλου είδους νέα προϊόντα.

37. Όπως είναι γνωστό οι βιομηχανικές χώρες ασφυκτιούν κάτω από την μάστιγα των σκουπιδιών. Είναι η αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης πραγματικά ένα τόσο καυτό θέμα;

Και βέβαια. Η ελάττωση της ποσότητας των σκουπιδιών έχει άμεση προτεραιότητα. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της γης μας αναγκάζει να ελαττώσουμε σε μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές μας ανάγκες, καθώς επίσης και την μόλυνση του περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει όφελος με την ελάττωση των σκουπιδιών, μόνο όταν σε άλλα σημεία δεν δημιουργούνται μεγαλύτερες καταστροφές.

38. Ακούμε πολύ συχνά ότι το πρόβλημα των σκουπιδιών μπορεί να λυθεί με νέες ιδέες. Μήπως όλα αυτά είναι μόνο λόγια;

Όχι σε καμιά περίπτωση. Η αποθήκευσή του με κάθε τρόπο δεν είναι πλέον θέμα συζήτησης. Πολύ περισσότερο ψάχνει η βιομηχανία σήμερα για υλικά τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και σε ιδανική περίπτωση τέτοια τα οποία να μπορούν να προσαρμοσθούν σε ένα κλειστό κύκλωμα υλικού. Το PVC απέκτησε και εδώ ένα μεγάλο προβάδισμα, με την ικανότητα του για συνεχή ανακύκλωση.

39. Γιατί δεν μπορούν οι συσκευασίες από PVC να αντικατασταθούν από άλλα είδη πλαστικών. Είναι αυτό τόσο δύσκολο;

Ναι. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κούφωμα ή για συσκευασία, πρωτεύοντα ρόλο παίζει η σχέση τιμής προς απόδωση του υλικού. Για παράδειγμα το PVC σε σχέση με άλλα συνθετικά δεν επιτρέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό την είσοδο του αέρα και με αυτόν τον τρόπο αποτρέπει την εξάπλωση βακτηριδίων στα τρόφιμα και με πολύ λιγότερο ποσοστό διάθεσης υλικού.

40. Υπάρχουν αποφάσεις μεγάλων βιομηχανιών να προτιμήσουν το PVC σαν υλικό συσκευασίας από ότι ένα άλλο υλικό;

Ναι. Μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων στην Αγγλία θέλουν να παρασκευάζουν τους περίπου 4000 τόνους υλικού συσκευασίας τους, αποκλειστικά και μόνον από PVC. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν για αυτόν τον σκοπό 12 διαφορετικά συνθετικά υλικά. Η δυσκαμψία του PVC και το ελάχιστο ποσοστό του σε πετρέλαιο αποτελούν ακόμα ένα πλεονέκτημα.

41. Θα έπρεπε μήπως όλα τα προϊόντα από πλαστικό να τα κρίνουμε κάτω από το πρίσμα του περιορισμού των απορριμάτων;

Σε καμιά περίπτωση. Μία συσκευασία, για παράδειγμα, επιτρέπει μόνον υγιεινή συντήρηση και διακίνηση του προϊόντος. Ένα κούφωμα όμως της ΚUNSTSTOFF υπάρχει για πολύ περισσότερο χρόνο. Αυτή η μεγάλη διάρκεια ζωής εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια και με αυτόν τον τρόπο προφυλάσσει αποτελεσματικότερα το περιβάλλον, από ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί με την καλύτερη ανακύκλωση.

42. Το δηλητήριο διοξίνη συσχετίζεται κάθε τόσο με το κάψιμο του PVC στους κλίβανους καταστροφής των σκουπιδιών. Αληθεύει αυτό;

Το δηλητήριο του Seveso ανήκει σε μια κατηγορία πάνω από 200 ουσιών, οι οποίες ονομάζονται διοξίνες. Ίχνη αυτών των ουσιών δημιουργούνται σε κάθε ατελή καύση, όπως π.χ. στις καμινάδες. Μεγάλη σημασία όμως δεν έχει μόνον, το τι καίγεται αλλά πολύ περισσότερο το πώς. Το PVC δεν συντελεί σε μεγαλύτερο βαθμό, από ότι άλλα υλικά στην δημιουργία αυτών των ουσιών.

43. Η δημιουργία λοιπόν των διοξινών αποφεύγεται κατά την διάρκεια του καψίματος των σκουπιδιών. Συμβαίνει το ίδιο και κατά την θέρμανση των PVC προφίλ, κατά την διάρκεια την κατεργασίας;

Είναι αλήθεια ότι τα προφίλ των συνθετικών κουφωμάτων θερμαίνονται κατά την διάρκεια της επεξεργασίας, είτε για να τους δοθεί το κατάλληλο σχήμα, είτε κατά την διάρκεια της θερμοκόλλησης των γωνιών. Και αυτό βέβαια είναι ένα από τα καθοριστικά προτερήματα του PVC. Η επεξεργασία όμως του PVC γίνεται σε τόσο μικρές θερμοκρασίες, όπου δεν είναι δυνατή η δημιουργία αυτών των δηλητηριώδη ουσιών.

44. Μήπως το κάψιμο των σκουπιδιών οδηγεί στην δημιουργία της όξινης βροχής, η οποία επιδρά καταστροφικά στα δάση μας;

Όχι, γιατί π.χ. το ξύλο, το χαρτί και τα διάφορα απορρίμματα τροφών δημιουργούν κατά την διάρκεια της καύσης τους υδροξείδιο του χλωρίου, το οποίο ενώνεται με τους υδρατμούς και δημιουργείται το υδροχλώριο. Στους κλίβανους όπου καίγονται τα σκουπίδια ουδετεροποιείται αυτό το υδροχλώριο. Η όξινη βροχή δημιουργείται στο 98% από θείο και από διοξείδια του θείου και όχι από το υδροξείδιο του χλωρίου.

45. Η δημιουργία του λεγομένου θερμοκηπίου οφείλεται στην δημιουργία του διοξειδίου του άνθρακος κατά την διάρκεια της καύσης. Βοηθάει το PVC στην ελάττωσή του;

Πάρα πολύ. Τα συνθετικά κουφώματα βοηθούν λόγω της μεγάλης τους διάρκειας ζωής στην ελάττωση της ενέργειας για θέρμανση και συνεπώς στην ελάττωση της δημιουργίας του διοξειδίου του άνθρακα. Βοηθούν με αυτόν τον τρόπο στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης της ατμόσφαιρας και συνεπώς στην δημιουργία του λεγομένου θερμοκηπίου. Επιπλέον τα προφίλ από PVC δεν καίγονται, αλλά ανακυκλώνονται.

46. Παρόλα αυτά ορισμένα συνθετικά κουφώματα καταλήγουν στα σκουπίδια. Υπάρχει περίπτωση να μολυνθεί το έδαφος;

Ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματα του PVC είναι ότι είναι απρόσβλητο από τις καιρικές συνθήκες. Όλες οι προσθήκες σε αυτό είναι στην χημική του σύνθεση πολύ σταθερές και δεν μολύνουν τα υπόγεια νερά και το περιβάλλον. Η σταθερότητά του είναι τόσο μεγάλη, ώστε να το χρησιμοποιούν στις χωματερές σαν υλικό μόνωσης για την προστασία των υπογείων υδάτων.

47. Η διαλογική συλλογή των διαφόρων πλαστικών είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Ισχύει αυτό και για τα συνθετικά κουφώματα ;

Τα συνθετικά κουφώματα έχουν εδώ ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Από την αρχή χρησιμοποιήθηκαν σε καθαρή μορφή. Ένα λευκό κούφωμα αποτελείται αποκλειστικά και μόνον από PVC. Κατά την διάρκεια της διαλογής του μπορούμε εύκολα να το ξεχωρίσουμε. Οι θερμοπλαστικές του ικανότητες αποτελούν σήμερα την βάση της ανακύκλωσής του.

48. Ξέρουμε αν ο καταναλωτής είναι έτοιμος να συλλέξει τα πλαστικά απορρίμματα, όπως γίνεται σήμερα με τα χαρτιά και τα μπουκάλια;

Έρευνες έδειξαν ότι περίπου 80% του πληθυσμού είναι έτοιμοι να συλλέξουν ξεχωριστά τα πλαστικά. Ξέρουμε επίσης ότι η συλλογή διαφόρων πλαστικών ξεχωριστά κουράζει τον πολίτη. Αυτό δεν είναι και αναγκαίο, διότι κατά την διαδικασία της ανακύκλωσης είναι τεχνικά δυνατή η διαλογή των διαφόρων πλαστικών.

49. Τί προϊόντα παρασκευάζονται σήμερα από τα πολύχρωμα ανακυκλούμενα συνθετικά υλικά;

Βάζα γιαουρτιών, φιάλες απορρυπαντικών, πλαστικές σακούλες, καρέκλες, παγκάκια, δοχεία απορριμμάτων, γλάστρες λουλουδιών, βοηθητικά οικοδομικά προφίλ κ.λ.π.

50. Μήπως περιορίζεται η απόδοση των βιομηχανιών ανακύκλωσης μόνον στο μάζεμα των απορριμμάτων από PVC;

Όχι σε καμιά περίπτωση. Το υλικό μαζεύεται, καθαρίζεται και κόβεται σε πολύ μικρά κομμάτια. Ξένες προσμείξεις όπως ακαθαρσίες ή ρινίσματα μετάλλων διαχωρίζονται από το PVC μηχανικά. Το τελικό αποτέλεσμα είναι καθαρότατο PVC, το οποίο είναι ικανό να επαναχρησιμοποιηθεί.

51. Υπάρχουν βιομηχανίες ανακύκλωσης οι οποίες ανακυκλώνουν κατά κύριο μέρος συνθετικά κουφώματα ;

Βεβαίως. Μόνο τα εργοστάσια κατασκευής κουφωμάτων στην Ευρώπη επιστρέφουν στους παρασκευαστές των προφίλ κάθε χρόνο χιλιάδες τόνους από ρετάλια προφίλ. Οι εταιρίες ανακύκλωσης ανακυκλώνουν, όχι μόνον τα εγχώρια υλικά, αλλά και αυτά των γειτονικών χωρών. Η KUNSTSTOFF, καθώς επίσης και άλλοι κατασκευαστές κουφωμάτων στην Ελλάδα έχουν ειδικά προγράμματα ανακύκλωσης των ρεταλιών της παραγωγής τους.

52. Πόσο επιτυχής είναι στην Ελλάδα η κατασκευή συνθετικών κουφωμάτων ;

Ο ρυθμός ανοικοδόμησης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, οδήγησε στην αύξηση της ζήτησης των συνθετικών κουφωμάτων. Η μεγάλη τους αντοχή, η εύκολη συντήρησή τους, η σίγουρη ανακύκλωσή τους και επιπλέον το γεγονός ότι έχει ωριμάσει πλέον η ιδέα της χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών, είναι οι αιτίες της ραγδαίας αυτής ζήτησης.

53. Η κατάσταση πολλών κατοικιών στην Ελλάδα είναι απογοητευτική. Μήπως πετάμε εδώ άσκοπα χρήματα για θέρμανση από το παράθυρο;

Στην χώρα μας μπορούν να εξοικονομηθούν σχεδόν 2 δις. Δρχ. από πετρέλαιο θέρμανσης με την τοποθέτηση συνθετικών κουφωμάτων. Αλλά το γεγονός αυτό είναι μόνον η μία πλευρά. Πολύ σπουδαιότερη είναι η οικολογική πλευρά. Για το συμφέρον όλων μας πρέπει να ελαττώσουμε την δημιουργία του διοξειδίου του άνθρακα από την θέρμανση, για να ελαττωθεί το φαινόμενο του λεγομένου θερμοκηπίου.

54. Γιατί χρησιμοποιούν άνθρωποι, οι οποίοι φέρουν μεγάλες ευθύνες για την υγεία των άλλων, PVC σαν υλικό οικοδομής;

Στα νοσοκομεία, το PVC, χρησιμοποιείται στις πόρτες και τα παράθυρα, αλλά και σαν κάλυψη τοίχων και πατώματων, διότι δεν προσβάλλεται από τα βακτηρίδια, είναι υγιεινό, δεν αλλοιώνεται και είναι αντιστατικό. Στον ιατρικό κόσμο, το PVC, είναι πάρα πολύ γνωστό σαν φιάλες αίματος ή σαν φιάλες ορού.

55. Ποιά ιατρικά εργαλεία κατασκευάζονται σήμερα από PVC; Γιατί δεν χρησιμοποιείται κανένα άλλο πλαστικό υλικό;

ΟΙ μεγάλες απαιτήσεις της ιατρικής τεχνολογίας σε ότι αφορά την αποστείρωση και την αντοχή του συνθετικού υλικού σε χαμηλές θερμοκρασίες εκπληρώνονται θαυμάσια από το PVC. Φιάλες αίματος, φιάλες ορού, καθώς επίσης και οι διάφοροι πλαστικοί σωλήνες παρασκευάζονται με διάφορες προσμείξεις, οι οποίες μαλακώνουν το PVC και το κάνουν πιο εύκαμπτο.

56. Γιατί υποστηρίζουν οι σύμβουλοι του καταναλωτή ότι το PVC θα έχει ένα λαμπρό μέλλον;

Οι παρασκευή του PVC απαιτεί σχετικά μικρή ενέργεια. Τα δε προϊόντα από PVC έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Το PVC μπορεί εύκολα και με πολύ οικονομικό τρόπο να αναγνωριστεί και να διαχωριστεί κατά την διάρκεια της ανακύκλωσης από τα υπόλοιπα συνθετικά. Μπορεί δε πολύ εύκολα και οικονομικά να ανακυκλωθεί. Όλα αυτά τα προτερήματα αναδεικνύουν το PVC σαν το οικονομικότερο υλικό της δεκαετίας του 90.

57. Η KUNSTSTOFF είναι το νούμερο ένα στην Ελλάδα. Μπορεί λοιπόν να αντεπεξέλθει στις μεγάλες αυτές ποσότητες ανακύκλωσης του PVC;

Όχι μόνον μπορεί αλλά το κάνει κιόλας. Η KUNSTSTOFF από το 1981 μέχρι σήμερα έχει χρησιμοποιήσει πολλά είδη προφίλ για πολλές χιλιάδες κουφώματα. Σε κάθε κούφωμα περιέχονται περίπου 15 κιλά PVC. Μια τέτοια ποσότητα μπορεί βεβαίως να ανακυκλωθεί, όπως το αποδεικνύουν σήμερα οι κατασκευαστές συνθετικών δαπέδων από PVC.

58. Tί συμβαίνει με την φύρα κοπής του PVC κατά την διάρκεια της παραγωγής; Οδηγείται μήπως στα σκουπίδια;

Και βέβαια όχι. Είναι πολύ πολύτιμα για να καταστραφούν. Ακόμη και από παλιά, πολύ πριν αρχίσουν οι συζητήσεις περί οικολογίας, χρησιμοποιείτο η φύρα για την παρασκευή άλλων προϊόντων από PVC. Σήμερα υπάρχουν για τον σκοπό αυτό στην Ελλάδα περίπου 20 επιχειρήσεις, οι οποίες τροφοδοτούνται από τους κατασκευαστές συνθετικών κουφωμάτων, με ένα πρώτης ποιότητας υλικό, αφού υπάρχει πάντα μεγάλη ζήτηση στην αγορά για το υλικό αυτό.

59. Πόσο καλά είναι προετοιμασμένη η KUNSTSTOFF στην παραλαβή παλαιών συνθετικών κουφωμάτων;

H KUNSTSTOFF έχει επεξεργασθεί ένα πρόγραμμα, που μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της οικολογικές συμβάσεις με τις οποίες υποχρεούται στην παραλαβή των παλαιών προφίλ κουφωμάτων. Λόγω όμως της μεγάλης διάρκειας ζωής, των συνθετικών κουφωμάτων, η παραλαβή τους είναι ακόμη μηδαμινή.

60. Μπορούμε από τώρα να προβλέψουμε σε πιο στάδιο θα βρίσκεται η ανακύκλωση του PVC μετά από 100 χρόνια;

Σύμφωνα με τις σημερινές ενδείξεις ναι. Αν υπολογίσουμε την μεγάλη διάρκεια ζωής τους τότε μπορούμε να πούμε ότι μια ισορροπία μεταξύ παραγωγής PVC και ανακύκλωσής του θα επέλθει σε περίπου 50 χρόνια. Η χρησιμότητά του φαίνεται λοιπόν από την αρχή. Από παλαιά κουφώματα δημιουργούνται πάλι υψηλής ποιότητας νέα. Τα συνθετικά κουφώματα αποτελούν λοιπόν μια διαρκή κατάσταση συντήρησης για υλικό και πρώτη ύλη.

Μενού